Top
Essays
Onbegrends mens
Onbegrends mens

Onbegrensd mens

In haar werk haar werk speelt Jessica  met de verwachtingen van de kijker, die soms ook deelnemer wordt in haar performances en theatrale presentaties, waarin de vraag naar ons zelfbewustzijn wordt gesteld, op uiteenlopende manieren. In hoeverre kennen we onszelf, en zijn we ons bewust van alles wat ons daarin zou kunnen tegenwerken?

Aan de hand van westerse en niet-westerse filosofie over bewustzijn en levenskunst, probeert zij een begaanbare weg te banen in Onbegrensd mens. Van het oude metafysische denken tot o.a. de zijnsfilosofie van Heidegger, beschrijft zij in 'Onbegrensd mens'een ontwikkeling van toenemend (zelf)bewustzijn waarin het subject zich niet los kan denken van de voortdurende inwerking van het zelf, de ander en onze omgeving, naast een analyse van het werk van diverse kunstenaars die zich van deze inzichten rekenschap geven. Zo plaatst zij zich in dit grondige onderzoek naar zichzelf als mens en maker in deze tijd.

Deze scriptie maakte deel uit van Jessica's afstuderen aan de Willem de Kooning academie te Rotterdam in 2012 en werd bekroond met een eindcijfer van een 9.
(Bovenstaande tekst is afkomstig uit het afstudeerrapport van de Willem de Kooning academie te Rotterdam)

€ 0,00
The Artist is Present
The Artist is Present

In dit werkstuk dat Jessica schreef tijdens haar Masteropleiding aan Codarts, Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam, maakte zij een analyse van het kunstwerk 'The Artist is Present' van Marina Abramovic. Hierin toont zij aan dat dit kunstwerk de essentie van de performance art blootlegt, verklaart zij de werking van het kunstwerk aan de hand van verschillende (kunst)filosofische kaders en geeft zij ook een kritische beschouwing van de wijze waarop het werk is gepresenteerd en in welke mate deze context heeft bijgedragen aan het succes van dit nu al beroemde performance werk.

Oktober, 2012

Let op! Dit artikel is een ebook dat binnen drie werkdagen na bestelling naar het door u opgegeven email adres verzonden als een .pdf bestand.

€ 5,00